GfK GeoMarketing > Market data > Market data by country > Poland

MARKET DATA POLAND (Polska)

GfK provides a wide range of region-specific market data to support you in discovering and taking advantage of new markets and target groups. Our datasets fit seamlessly with all of our digital maps.

The following market datasets are available for Poland:

 • GfK Purchasing Power Poland
 • GfK Retail Purchasing Power Poland
 • GfK Retail Turnover Poland
 • GfK Retail Centrality Poland
 • GfK Inhabitants Households Poland
 • GfK Purchasing Power for Retail Product Lines Poland

Download a free GfK market data sample for Poland.

 

Dane z rynku Polski

GfK GeoMarketing wspiera i umożliwia wyszukiwanie nowych rynków handlowych i produkcyjnych w Polsce. Aktualne dane rynkowe są zgodne z mapami digitalnymi (cyfrowymi) GfK GeoMarketing.

Spis informacji polskich danych rynkowych

 • GfK siły nabywczej Polski
 • GfK siły nabywczej dla sprzedaż detalicznej Polski
 • GfK POS-Obrót w Polsce
 • GfK centrala sprzedaży detalicznej Polski
 • GfK liczba mieszkanców i gospodarstw domowych w  Polsce.

Download a free GfK market data sample for Poland.

CONTACT

Alexandra Deutsch - GfK GeoMarketingAlexandra Deutsch
T +49 7251 9295 170
email

© 2016 - GfK GeoMarketing GmbH | Poland